Grupitöö

Meid ümbritsevas elus on palju erinevaid probleeme, mis kaasavad inimesi konfliktsetesse olukordadesse. Isegi terved ja edukad inimesed vahetevahel kogevad stressi, sisemist närvipinget, ja vahest „plahvatavad” oma lähedaste peale. Kõik see kajastub inimese meeleolus, üldtoonuses ja mõjub halvasti tervisele. Psühhoterapeutilises grupitöös osalemine aitab vähendada destabiliseerivate faktorite negatiivset mõju Teie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Samuti aitab see muuta Teie elu täisväärtuslikuks ja huvitavaks.

Niisugune vorm annab võimaluse teha psühhoterapeutilise protsessi odavamaks ja efektiivsemaks, sest grupis kõik psüühilised protsessid tugevnevad. Psühhoterapeutilises grupis osalemise eesmärgid võivad olla:

  • Inimest häirivate sisekonfliktide ja erinevate suhtluse aspektide vaba arutamine grupis
  • Läbi suhtlemise inimese enesetunde ja adapteerimisvõime parenemine
  • Tavaelus esinevate raskuste varjatud põhjuste teadvustamine
  • Enesekindluse ja oma elule positiivse mõjutamise võimaluse arendamine
  • Suhtlemisoskuste arendamine. Suhtlemist segavate käitumismustrite teadvustamine ja ületamine

Psühhoterapeudilises grupis osalemine võib esile kutsuda ebamugavustunnet ja tekitada vastuvaidlusi, sest inimestele võib tunduda, et nad ei suuda oma raskustest teiste inimeste ees rääkida. Tegelikult need ongi probleemid, mille lahendamiseks on määratud grupitöö, sest läbi selle avaneb inimestel võimalus tunda, et nad ei ole üksi ja nende raskused ei ole unikaalsed, vaid vastupidi, taolisi probleeme esineb ka teistel. Seega, psühhoterapeutilises grupis osalemise kaudu võib saada toetust ja abi mitte ainult psühholoogilt, vaid ka teistelt grupiliikmetelt. Grupitöö annab võimaluse oma tundeid ja mõtteid teistega vahetada, elutähtsate teemade üle diskuteerida, teisele inimesele oma tundeid ja mõtteid väljendada ning saada vastu toetust.

Kõik mis toimub grupisiseses töös jääb ainult grupiliikmete vahele ja jääb saladuseks nende jaoks, kes grupitöös osa ei võtnud. Niisugune turvaline ja usalduslik grupi õhkkond annab osalejatele võimaluse siiralt ja vabalt väljendada oma tunded ja mõtted ning selle juures mitte karta, et see võib negatiivselt mõjuda nende igapäevasele elule.